farnost Rožmitál

Farnosti

[informace o kostelích najdete zde, kontakty pak tady]

Všechny níže uvedné farnosti se nacházejí v českobudějovické diecézi, v okrese Příbram.

Farnost Starý Rožmítál (Rožmitál pod Třemšínem)
Historický přehled: Plebánie r. 1371, matriky pokřtěných a oddaných od r. 1670, zemřelých od. r. 1710. Kostel Povýšení sv. Kříže, původně gotický, barokně přestavěn před r. 1731.

Do farnosti patří: Starý Rožmitál, Rožmitál pod Třemšínem, Bezděkov pod Třemšínem, Buková u Rožmitálu pod Třemšínem, Hoděmyšl, Hutě pod Třemšínem, Nepomuk, Pňovice, Sedlice, Skuhrov, Věšín, Voltuš, Vranovice, Zalány.

IČO: 18608353
Bankovní spojení: 153 122 156 / 0300
(ČSOB, a.s., divize Poštovní spořitelna)

Farnost Bohutín
Historický přehled: Obec se připomíná ve 14. stol. Od r. 1384 plebánie, později filiálka Příbrami, lokálie od r. 1787, farnost r. 1856, matriky od r. 1784. Kostel pseudorománský postaven v letech 1885 - 1887 na místě starého kostela ze 14. stol. Konsekrován 4.9.1887.

Do farnosti patří: Bohutín, Bor, Havírna, Kozičín, Láz, Tisová, Vysoká Pec.

IČO: 18608370
Bankovní spojení: 527 726 369 / 0800
(Česká spořitelna)

Farnost Hvožďany
Historický přehled: Plebánie r. 1364, od r. 1786 farnost, matriky od r. 1786. Kostel gotický z pol. 14. stol., opraven r. 1786.

Do farnosti patří: Hvožďany, Březí, Leletice, Metly, Mýta, Planiny, Pozdyně, Roželov, Starý Smolivec, Tisov, Vacíkov.

IČO: 18608361
Bankovní spojení: 153 116 127 / 0300
(ČSOB, a.s., divize Poštovní spořitelna)